Tuesday, 22 October 2013

cara tanam keratan tonkinTonkin hanya mengeluarkan akar pada ruasnya sahaja.


akar tonkin tumbuh pada ruas

1. keratan tonkin dipotong meninggalkan lebih kurang 2 cm di sebelah atas dan bawah ruas
keratan tonkin disediakan untuk ditanam
                       
2. Tanam keratan batang, pastikan ruasnya ditutupi tanah hingga separuh dari tangkai daun
yg nampak macam keratan tu adalah daun bawang
                                       

No comments:

Post a Comment